Kindergarden Cerdanyola del Vallès, 2011
First Prize of the Open Public Competition, 2007

El projecte es planteja des del compromís de proporcionar als nens petits un espai amable i estimulant, espacial i sensorialment adequat a la peculiar relació que a tan curta edat estableixen amb les coses, molt més tàctil i olfactiva que visual. Espais que permetin ser reconeguts amb les mans, amb el cos. Murs que els permetin col•locar-se enganxats a ells, protegits. Mobles disposats de tal forma que permetin als nens col·locar-se al voltant i relacionar-se entre ells jugant.
Espais que els permetin trobar els seus propis racons. Espais susceptibles de ser reconeguts.

Una gradació espaial que permeti als nens anar descobrint i fent-se seus els espais. Els nens començaran apropiant-se de l’espai i les coses de les seves aules, després els seus patis,...després als nens de les altres classes. I per últim el jardí.

La jardineria es fonamental pel nostre projecte. Plantegem dos tipus d’intervencions. S’identifiquen les diferents àrees amb diferents tipus d’arbre mediterrani. Tindrem el racó dels tarongers, el de l’olivera, el garrofer y l’alzina. En els llocs de més pendent i que no volem que siguin accessibles plantaríem arbustives i oloroses.
La implantació de l’edifici prova d’aprofitar la topografia del lloc per facilitar els accessos a l’edifici i adaptar amb el menor impacte possible un programa bastant extens en una sola planta i amb els mínims desnivells. L’accés peatonal principal es planteja des de el carrer Pompeu Fabra. Des de el carrer de Castillejos es planteja una rampa d’accés rodat de serveis. La façana principal es desenvolupa paral•lela al carrer Lesseps.

El pendent dels carrers perimetrals relacionats amb la topografia de la parcel·la fa que sigui necessari plantejar uns murs de contenció perimetrals, que acaben constituint la imatge exterior de l’edifici. Podem considerar que l’edifici el construeixen uns murs perpendiculars a l’eix longitudinal de la parcel•la coberts per una coberta plana amb lluernaris.

Disposem de 7 aules a l’espai definit per aquests murs paral•lels, equipades amb els serveis necessaris per cada franja d’edat. Interiorment l’edifici és clar i està il·luminat des de tot el perímetre i mitjançant lluernaris en coberta amb entrada de llum controlada i indirecte. Sota la coberta plana aglutinant, que s’exten fins el límit admissible de les llindes de la parcel·la, apareixen els altres espais requerits pel programa.Canaletes Turonet, Cerdanyola del Vallès, Barcelona, Spain
Date: 2011
Developers: Ajuntament de Cerdanyola del Vallès
Ministerio de Cultura
Surface: Builded: 967 m2 Plot: 685 m2
Project: AV62 (Victoria Gariga + Toño Foraster)
Collaborators: Blanca Pujals
Surveyor: Joan March Raurell
Photography: Nico Baumgarten